ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES
      D’ALUMNES DEL COL.LEGI
                          “LA PRESENTACIÓ
Arenys de Mar,  27 d’Octubre  de 2014

Per la present els convoquem a l’ASSEMBLEA ORDINARIA de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi “La Presentació” que celebrarem el proper dijous 13 de Novembre a les 20:00h en primera convocatòria i 20:30h en segona convocatòria al teatre de l’escola, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.                 LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR.
2.                 ACCIONS DUTES EN TERME EL CURS PASSAT
3.                 ESTAT ECONÒMIC
4.                 ACCIONS PREVISTES PER AQUEST CURS
5.                 RENOVACIÓ CÀRRECS DE LA JUNTA
6.                 TORN OBERT DE PARAULA.
Esperant veure’ns a l’assemblea, rebeu una cordial salutació.
                                                                                              Neus Barris Tusquellas
                                                                                              Presidenta


IMPORTANT: El termini màxim per la presentació de candidatures a la presidència de l’AMPA, és el dia 6 de novembre a les 14:00h, a secretaria.