Prohibició de fumar en l'entorn de l'escolano em fumis

Aquest dijous es reprèn l'activitat als centres escolars i, aquest curs, es fa amb novetats a Arenys de Mar per tal de garantir la seguretat dels nostres infants i vetllar perquè les zones que envolten els nostres centres educatius siguin espais lliures de fum.
La llei 28/2005, de 26 de desembre de mesures sanitàries enfront el tabaquisme (modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre) no contempla el no permetre fumar en l'accés immediat als centres docents i és per aquest motiu que l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha preparat una acció per facilitar que l'espai exterior d'accés immediat a les escoles, compartit amb pares/mares i alumnes, sigui un entorn sense fum.
Els objectius d'aquesta acció són els de reduir l'exposició al fum ambiental de tabac dels infants de la vila i reforçar l'acció educativa i preventiva envers l'infant per part dels seus familiars.
Les zones que s'estableixen com a espais lliures de fum, durant les hores d'entrada i sortida de l'alumnat en el nostre centre són les següents:

Col·legi de La Presentació: a la vorera del carrer Pompeu Fabra, des del carrer Vallgorguina fins el carrer Miquel i Vergés.