Què fem ?


- Organitzem les activitats extraescolars del centre, a directament de l’AMPA (teatre, natació i bàsquet) o a travers de LD Formació i Serveis S.L. (permanències, patinatge, gimnàstica rítmica, taekwondo, dansa espanyola, anglès,…)
- Col·laborem econòmicament amb el centre, en el manteniment de lesinstal·lacions esportives, i els seus serveis (aigua i llum)
- Tenim una assegurança de responsabilitat civil, per a tot allò que organitzem.
- Organitzem sortides amb les famílies.
- Col·laborem amb la ONG “ SIEMPRE ADELANTE ”, fent campanya per obtenir ingressos.
- Organitzem la festa final de curs.
- Participem en el Consell Escolar del Centre i en el Consell Escolar Municipal
- Participem en la Coordinadora d’AMPES d’Arenys de Mar.
- Participem en activitats esportives del municipi.


Les nostres funcions?

Funcions i finalitats
- Col·laborar en les activitats educatives del Centre.
- Facilitar la representació i participació dels pares d’alumnes en el Consell Escolar.
- Col·laborar amb el Col·legi per complementar la tasca educativa dels alumnes i els serveis que s’ofereixen des de el Centre.
- Recolzar al Col·legi en els diferents projectes del mateix, ja sigui econòmicament o amb els recursos humans necessaris.
- Cuidar de l’entorn educatiu, per tenir un Centre amb les millors condicions possibles i un ambient digne, amb els equipaments necessaris.
- Vetllar pel ple desenvolupament del procés educatiu dels Alumnes i la bona harmonia entre tots els components de la Comunitat Educativa del Centre.
- Concertar i organitzar les activitats extraescolars juntament
amb el Centre, per complementar el desenvolupament
personal dels Alumnes.
- Concerta i organitzar activitats que puguin enriquir als pares i mares en la seva preparació com educadors, mitjançant tallers, col·loquis, xerrades, conferències, seminaris, etc.
- Fomentar les relacions de cooperació del Col·legi amb els sectors socials i culturals de l’entorn.